Projekat InsideMe

KRIZA IDENTITETA ŽENA KOJE SE SUOČAVAJU SA NEPLODNOŠĆU: MEŠOVITI METODOLOŠKI PRISTUP

InsideMe projekat je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru konkursa IDENTITETI.

Pružanje podrške ženama koje se suočavaju sa neplodnošću kroz ispitivanje njihovih subjektivnih doživljaja


Nekada put od želje za potomstvom do ispunjavanja te želje nije lak, a često ni kratak. Suočavanje sa neplodnošću može izazvati mnogobrojne negativne posledice koje se u nekim slučajevima mogu manifestovati i kao kriza identiteta.

O projektu

Glavna tema

InsideMe projekat proučava psihološke reakcije na neplodnost. Kako neplodnost dovodi do osujećenja bazičnih psiholoških potreba, moguća posledica ovog problema jeste kriza identiteta – kriza u doživljavanju sebe kao odrasle osobe, u doživljavanju partnerske veze i celokupne svrhe života i životnih vrednosti. Iz uviđanja i prepoznavanja važnost ove teme i potrebe za ispitivanjem iskustava žena koje se nalaze u ovakvoj životnoj situaciji nastao je ovaj projekat posvećen prevladavanju negativnih efekata neplodnosti po mentalno zdravlje. Projekat je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije, jer su predviđeni ishodi projekta prepoznati kao važni, kako za nauku, tako i za praksu.

Ciljevi projekta

1. U okviru kvalitativne studije upoznati se sa subjektivnim doživljajima žena koje se suočavaju sa neplodnošću, posebno sa doživljajem reproduktivnog identiteta.
2. Konstruisati i validirati instrument za procenu reprezentacija reproduktivnog identiteta kod žena koje se suočavaju sa neplodnošću.
3. Validacija instrumenata namenjenih proceni različitih aspekata identiteta.
4. Definisati faktore iz biosociodemografskog domena koji su relevanti za ovaj problem.
5. Testirati pretpostavljeni model odnosa između biosociodemografskih faktora, životnih vrednosti, socijalne podrške, zadovoljenja/frustracije osnovnih psiholoških potreba, aspekata identiteta, subjektivnog blagostanja i mentalnog zdravlja kod žena koje se suočavaju sa neplodnošću. Ispitati razlike u apsolutnih vrednosti navedenih varijabli između grupe žena koje se suočavaju sa neplodnošću i kontrolne grupe.
6. Izrada konceptualnog modela potencijalnih rizika razvoja krize identiteta kod žena koje se suočavaju sa neplodnošću, na osnovu koga će biti izrađen program psihosocijalne podrške, program edukacije medicinskog osoblja i materijal za edukaciju šire javnosti.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati istraživanja biće vidljivi u i oblasti stručnog i u oblasti naučnog rada psihologa. Najznačajniji doprinos struci biće program psihosocijalne podrške, sa temama i ciljevima programa, koji će kolegama dati jasne smernice za rad sa osobama koje prevladavaju neplodnost. Rezultati u ovom polju vezani su i za edukaciju javnosti o neplodnosti i reproduktivnom zdravlju uopšte. Doprinos psihologiji kao nauci biće vidljiv kroz operacionalizaciju konstrukta reproduktivnog identiteta, kroz validaciju instrumenata za merenje različitih aspekata identiteta na domaćoj populaciji i objavljivanje članaka u istaknutim naučnim časopisima.

Šta će ovaj projekat značiti za Srbiju?

Republika Srbija je u proteklim godinama učinila krupne korake po pitanju dostupnosti tehnika asistirane reprodukcije svojim građanima. Međutim, dostupnost medicinske nege i lečenja nije ispraćena dostupnošću psihološke podrške u oblasti ne/plodnosti. Ravnopravni članovi modernih timova koji se bave lečenjem neplodnosti su i psiholozi, stručnjaci za mentalno zdravlje – savetnici u oblasti fertiliteta. Misija projekta InsideMe je podizanje svesti o potrebi psihološke podrške tokom lečenja neplodnosti, koja vodi održanju i unapređenju psihološkog blagostanja osoba koje preladavaju neplodnost. Naša vizija je uključivanje psihologa u rad timova na svim klinikama. Naši ciljevi su obezbeđivanje smernica za rad kolegama koji će biti članovi tih timova. Strategiju za postizanje ovih važnih zadataka omogućio je Fond za nauku, odobravanjem finansiranja projekta InsideMe u okviru programa Identiteti. Za RS ovo će biti značajan pomak u brizi za zdravlje građana i u borbi za veće stope fertiliteta, jer je psihološki pritisak vrlo čest razlog za odustajanje od tretmana.

Projekat InsideMe finansiran je od strane Fonda za Nauku Republike Srbije. Jedan je od 16 odobrenih projekta od ukupno 160 prijavljenih projekata u okviru programa IDENTITETI.

Podaci o projektu
Naziv: Kriza identiteta žena koje se suočavaju sa neplodnošću: mešoviti metodološki pristup
Akronim: InsideMe
Broj projekta: 1568
Trajanje projekta: dve godine (april 2023 – april 2025)
Rukovodilac projekta: dr Jelena Opsenica Kostić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Nosilac projekta je Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, a partnerska institucija je Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu