Javno predavanje

Reproduktivna trauma: Kada "prirodne stvari" ne idu prirodno

Organizator:

Javno predavanje u okviru projekta O-32-23 Trauma i zaceljenje: kreiranje integrativnog modela psihološkog zaceljivanja osoba sa pretrpljenom ranom traumom

Koordinator projekta: akademik Aleksandar Kostić

Rukovodilac projekta: prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević

Mesto:

Univerzitet u Nišu

Vreme:

23.02.2024. godine u 12h